proficio-reh

Rehabilitacja Niemowląt i Dzieci Metodą NDT-Bobath

                             Karla i Berth Bobath zapoczątkowali usprawnianie ruchowe pacjentów z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Państwo   Bobath stworzyli założenia, które były oparte na ich ogromniej wiedzy neurologicznej. Od tego czasu metoda stała się najczęstszym sposobem usprawniania.

Podstawą stworzonej koncepcji jest wnikliwa analiza problemów pacjenta i zastosowanie technik wspomagania, które ułatwiają wyzwolić możliwe do wykonania ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym  życiu. Usprawnianie uwzględnia sposoby uzyskania poprawy, utrzymanie  jej na teraz i przyszłość. Obecnie koncepcja NDT - Bobath opiera się na obserwacji i interpretacji tego, co pacjent potrafi tak by dokładnie ustalić, co jest niezbędne do wykonania ruchu żeby można dostosować odpowiednia technikę usprawniania.

W kolejnych latach szwajcarska lekarka Elisabeth Koeng oraz jej współpracownica fizjoterapeutka Mary Quinton rozwinęły tą koncepcję w leczenie neurorozwojowe (NDT), które stało się szczególnie przydatne w rehabilitacji niemowląt i najmłodszych dzieci. Modyfikacja została zaakceptowana przez Państwo Bobath  i w Szwajcaria stała się pierwszym krajem stosującym wczesne usprawnianie z bardzo dobrymi wynikami.

Obserwacja i jej analiza oraz ocena możliwości pacjenta z uwzględnieniem jakości ruchów  oraz określeniem pierwotnych problemów oraz wtórnych zaburzeń są podstawą w koncepcji NDT – Bobath. W terapii zespołowo ustala się cele bliższe oraz dalsze jakie chcemy osiągnąć.

W trakcie trwania obserwacji zwraca się uwagę na:

       1. JAKOŚĆ WYKONYWANYCH RUCHÓW

       2. RÓŻNORODNIŚĆ RUCHÓW,

       3. NAPIĘCIE MIĘŚNI ORAZ ZDOLNOŚĆ WYKONYWANIA RUCHÓW ANTYGRAWITACYJNYCH.

W usprawnianiu stosuje się specyficzne techniki, które ułatwiają wyzwalanie i kierowanie ruchami są to tak zwane wspomagania. Wspomagania są odpowiednio dostosowywane oraz dawkowane, aż  do uzyskania przez małego pacjenta samodzielności w ich wykonywaniu.

W koncepcji NDT – Bobath wyjątkową oraz specyficzną rolę spełniają ręce terapeuty, które poprzez techniki „porozumiewają się i komunikują” z dzieckiem. Dostarczają sensorycznych bodźców, które są niezbędne do tworzenia się schematu ciała i odbierania informacji zwrotnej od dziecka.
Polub mnie na Facebooku!